Regulamin Towarzystwa Wędkarskiego TON w Goleszowie

Regulamin Połowów na akwenie Towarzystwa Wędkarskiego „TON” w Goleszowie obowiązujący dla kart „MINI”; „MAXI”
   
    1. Połowów na wodach TW „TON” mogą dokonywać tylko posiadacze aktualnych „Zezwoleń” wydanych przez Zarząd TW „TON” („MINI”; „MAXI”).
    2. Na terenie łowiska obowiązują następujące zasady:
    a. wędkować można na 2 wędki uzbrojone przynętą dowolną. Można stosować tylko haczyki bezzadziorowe, za wyjątkiem metody spinningowej i metody żywej lub martwej rybki. Przy metodzie żywej lub martwej rybki nie stosujemy tzw. dozbrojki (dodatkowej kotwicy lub haka);
    b. od 1 czerwca dopuszcza się łowienie drapieżnika na pojedynczy hak oraz łowienia metodą spinningową, która jednocześnie wyklucza łowienie na dwie wędki. Stosowanie żywej lub martwej rybki jako przynęty, dozwolone jest jedynie po pozyskaniu jej ze zbiornika wodnego TW „TON” (bez wymaganego wymiaru ochronnego);
    c. każdy wędkujący podczas wędkowania na swoim stanowisku musi być wyposażony w matę ochronną, którą rozkłada przed wędkowaniem, podbierak oraz przyrząd mierniczy min. 75 cm;
    3. Wędkować można w każdy dzień tygodnia.
godziny połowu:
IV, IX – XI 6.00 – 22.00;
 V – VIII 5.00 – 23.00;
    4. Dopuszcza się łowienie w obecności członka TW „TON” 1-dnej osoby towarzyszącej powyżej 16 roku życia lub 2 osób towarzyszących poniżej 16 roku życia w ramach jego limitu. Łączna ilość wędzisk nie może przekraczać 2 szt. Osoba towarzysząca może łowić drapieżnika na żywą lub martwą rybkę oraz stosować metodę spinningową. Przy metodzie spinningowej może spinningować tylko jedna osoba na jedną wędkę.
Osoby towarzyszące wędkują w ramach stanowiska członka TW „TON” i w bezpośredniej jego bliskości do 10 m.
    5. Limity połowu:
    a. limit roczny ryb szlachetnych wynosi (12) (24) szt. (amur, jesiotr, karp, lin, sandacz, szczupak);
    b. w tym limit roczny drapieżnika wynosi (2) (4) szt. (sandacz, szczupak);
    c. limit miesięczny ryb szlachetnych wynosi:
w miesiącach IV-VII – (2) (4) szt. (w tym 1 drapieżnik od 1 czerwca);
w miesiącach VIII-XI – limitów miesięcznych łowionych ryb – nie stosuje się;
    d. limit miesięczny pozostałych ryb (płoć, wzdręga ,karaś, jaź, leszcz, okoń wynosi (3) (5) szt. Niewykorzystane limity miesięczne łowionych ryb przechodzą na miesiące następne, a niewykorzystane limity pozostałych ryb z miesięcy poprzednich, można doliczać do limitu dziennego;
    e. limit tygodniowy drapieżnika wynosi 1szt.;
    f. limit dzienny wynosi 2 szt ryb szlachetnych w tym 1 drapieżnik, pozostałych – w maksymalnym wyliczonym limicie dziennym;
    g. odłowów nie wymienionych wyżej gatunków nie limituje się;
    h. po złowieniu 2 ryb szlachetnych włożonych do siatki lub po wykorzystaniu limitów złowionych ryb szlachetnych na dany miesiąc czy rok należy bezwzględnie przerwać dalsze wędkowanie;
    i. zabrania się dokonywania wymiany złowionych ryb włożonych do siatki, oraz samodzielnego zarybiania zbiornika wodnego Ton;
    6. Wymiary ochronne ryb:
    a. okoń, wzdręga, płoć  - 15 cm;
        jaź, lin - 30 cm;
        karp - 40 cm;
       amur, szczupak, sandacz - 50 cm;
       jesiotr - 70 cm;
    b. złowienie drapieżnika (sandacz, szczupak) w okresie ochronnym, skutkuje natychmiastowym odcięciem przyponu bez podbierania ryby z wody;
    c. sum, sumik karłowaty oraz tołpyga traktowane są w akwenie Ton jako szkodniki i po ich złowieniu nie należy ich wpuszczać do zbiornika;
    7. Kontrola odłowów oraz pobytu nad wodą.
    a. każdy członek Towarzystwa upoważniony jest do prowadzenia kontroli osób wędkujących na terenie akwenu wodnego Ton;
    b. po każdorazowym przybyciu nad wodę dokonujemy wpisu do książki połowów (osobiście);
    c. następną czynnością przed rozpoczęciem wędkowania jest wpisanie daty do Zezwolenia i rozłożenie maty ochronnej;
    d. po każdorazowym włożeniu złowionej ryby do siatki (dot. ryb szlachetnych) zawsze wpisujemy rybę do zezwolenia;
    e. po zakończeniu wędkowania zwracamy się do wędkującego sąsiada o potwierdzenie wpisu Jego własnoręcznym podpisem;
    f. następnie osobiście wraz ze złowionymi rybami w siatce wędkarskiej udajemy się w wyznaczone miejsce i dokonujemy wpisu do książki połowów (godz. odejścia, liczba i gatunek złowionych ryb);
    8. Kontrolę prawidłowości wpisów oraz odłowów przeprowadzać będą członkowie Zarządu oraz KR. Brak wpisów lub wpis niezgodny z prawdą może być podstawą do zastosowania kary, aż do pozbawienia prawa odłowu lub wykluczenia z TW „TON”.
    9. W czasie połowu członkowie TW „TON” oprócz Zezwolenia muszą posiadać aktualną Kartę Wędkarską.
    10. Przy każdym opuszczeniu stanowiska, skutkującym utratą nadzoru nad pozostawionym sprzętem, do czasu powrotu należy bezwzględnie wyłożone wędki i zarzucone przynęty wyciągnąć z wody.
    11. Każdy członek Towarzystwa Wędkarskiego "TON" wędkujący na akwenie Ton, ma obowiązek podebrania ze zbiornika śniętych ryb (podbierak znajduje się w pomieszczeniu gdzie znajduje się książka połowu) i dostarczenie ich do miejsca specjalnie przygotowanego przez gospodarzy zbiornika.
    12. Wobec wędkarzy nie stosujących się do Regulaminu Połowów, oraz zaśmiecających teren zbiornika Ton będą stosowane kary Statutowe.

 Zarząd TW „TON”

© Copyright 2022 - Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie - All Rights Reserved

Free AI Website Maker