Statut Towarzystwa Wędkarskiego TON w Goleszowie z dnia 03.03.2001r.

Rozdział I – Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Towarzystwa
Rozdział II – Cele i sposób działania Towarzystwa Wędkarskiego „TON”
Rozdział III – Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Władze Towarzystwa, ich organizacja i kompetencje
Rozdział V – Majątek Towarzystwa
Rozdział VI – Rozwiązanie Towarzystwa
Rozdział VII – Postanowienia końcowe


© Copyright 2022 - Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie - All Rights Reserved

Created with ‌

Mobirise.com